CENNÍK

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. 

Ak dôjde k mediácii, poplatky spojené s predmediačnou činnosťou a mediáciou sa účtujú obom stranám.

Prvé, polhodinové konzultačné stretnutie je bezplatné. Na tomto stretnutí si vysvetlíme proces mediácie.

Mediácia– každá začatá hodina 70€, alebo podľa dohody               
– majetkové spory 3% spornej sumy
Koučing– od 50€ alebo na základe dohody
Kariérne poradenstvo– 50€ za hod.
Konzultácie REACH– od 70 € za hod alebo na základe dohody

Cena zahŕňa preštudovanie prípadu a prípravu podkladov pre mediačné konanie.