KARIÉRNE PORADENSTVO

Aktuálne štatistiky o nezamestnanosti na Slovensku potvrdzujú dôležitosť a význam poradenstva pri hľadaní povolania, či profesijného zamerania. Netýka sa to iba mladých. Kariérne poradenstvo je opodstatnené v každom veku a pre skupiny každého dosiahnutého vzdelania. Ešte stále veľké percento Slovákov považuje zamestnanie iba za zdroj obživy a práca im neprináša potešenie ani radosť.

Čo to vlastne kariérne poradenstvo je?

Osobne i online je kariérne poradenstvo založené na rozhovoroch a konzultáciách, počas ktorých  Vám pomôžem zadefinovať štruktúry záujmov, predpoklady na určitú prácu, ale aj osobnostný, či manažérsky potenciál. Je jednoduché urobiť si online testy na internete, ale ako naložiť s ich výsledkami, to už sa na internete nedozviete. Rozsah poradenstva závisí od Vašich potrieb a požiadaviek, ktoré si zadefinujeme na prvom stretnutí. 

Pre koho je kariérne poradenstvo určené?

  • Študent, ktorý si vyberá školu
  • Končiaci študent chystajúci sa vkročiť na trh práce
  • Mamičky, či oteckovia na materskej, alebo rodičovskej dovolenke
  • Nezamestnaní
  • Alebo ak Vás už Vaša práca nebaví a chcete sa posunúť ďalej 

Potrebujete pomôcť so životopisom, alebo pripraviť na pohovor? Rada Vám pomôžem pozrieť sa do svojho vnútra a nájsť tie správne odpovede. Šťastie praje pripraveným. Dobre pripravení majú väčšie šance na úspech.