KOUČING

Čo je koučing a aká je úloha kouča?

Súčasná doba nám nastavila zrkadlo. Väčšinu z nás donútila žiť inak ako sme si predstavovali, robiť veci, na ktoré sme neboli pripravení, zmeniť svoje nazeranie na slobodu.  A ukázala nám ako veľmi sme schopní a ochotní sa prispôsobiť. Obvykle ľudia hľadajú spôsob ako dosiahnuť svoje ciele, ako budovať a udržať dobré vzťahy. Neplatí to samozrejme pre všetkých, ale  život nás akosi nabáda, aby sme hľadali cesty, ktoré nás v živote povedú tým správnym smerom.  
Koučing je vedený rozhovor, v ktorom kouč pomáha, podporuje a motivuje koučovaného hľadať odpovede na svoje otázky.  Pomáha mu objaviť skrytý potenciál, ktorý človek v sebe nosí a uvoľniť ho. Kouč vychádza z toho, že každý si nesieme odpovede na naše otázky v sebe, a máme tiež dostatok vnútorných zdrojov na zmenu.  Aj preto sa koučingu zvykne hovoriť, že je to veda o osobnom záväzku. Klientovi prináša zmeny, ktoré zlepšia jeho sebavnímanie, menia postoj k životu a zlepšujú jeho schopnosti vo vzťahoch s ľuďmi.

Nečakajte odo mňa rady, čo a ako máte urobiť, či zmeniť. Čo však môžete očakávať, je kreatívne a podporujúce prostredie a množstvo otázok, ktoré Vás „donútia“ nájsť Vaše skryté rezervy a posunúť sa vysnívaným smerom.  Mojou úlohou bude doviesť Vás k vytúženému cieľu. Kráčať však musíte Vy.  Koučing je vhodný pre každého, kto je ochotný vykročiť a urobiť niečo pre seba.

Koučing v kariérnom poradenstve.

Ste študent, ktorý si vyberá školu? Alebo ste prišli o prácu a rozmýšľate čo so životom? Potrebujete pomôcť so životopisom, alebo pripraviť na pohovor? Rada Vám pomôžem pozrieť sa do svojho vnútra a nájsť tie správne odpovede.